25 juni 2022
gratis entree
Stationsweg, Sliedrecht

Munten

1 munt kost €2,80

Bier 1 munt
Bier groot 2 munten
Wijn 1,5 munt
Jack & Cola 2 munten
Gin & Tonic 2 munten
Fris 1 munt
Water 1 munt
Caprisun 1 munt

Huisregels

 • Op het festivalterrein is het niet toegestaan om hier:
  • glaswerk mee te nemen
  • zelf meegebrachte drank te nuttigen
  • te spelen voor geld, goederen of diensten
 • Legitimatie verplicht. Geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs.
 • Het is verboden om goederen te verhandelen op of buiten het evenemententerrein, hetgeen bij de wet niet toegestaan is.
 • Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast aan de omgeving veroorzaken en/of agressiviteit met zich meebrengen.
 • Het is niet toegestaan zaken mee te nemen als; eten, alcohol, drank, flessen, glaswerk, paraplu’s met scherpe punten, selfiesticks, verboden middelen. Ingenomen spullen worden niet teruggegeven.
 • Voorwerpen die als wapen gebruikt zouden kunnen worden, worden in beslag genomen. De beslissing van de organisator hieromtrent is bindend.
 • Wanneer iemand in het bezit van wapens is kan hij of zij verwijderd worden. De politie wordt in dat geval ingeschakeld.
 • Wanneer iemand ongewenste intimiteiten/hinderlijk en of aanstootgevend gedrag vertoont kan hij of zij verwijderd worden.
 • Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn verboden.
 • Handelingen en uitlating die duiden op racisme of discriminatie zijn verboden.
 • Bezoekers betreden en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek. Hieronder valt ook eventuele gehoorbeschadiging en enige vorm van schade aan eigendommen en/of goederen van de bezoekers.
 • Het is verboden op en rondom het terrein van Elektra Tuinfeest folders, flyers of andere promotiemateriaal te verspreiden zonder toestemming.
 • Aanwezigen stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 • Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen te volgen van organisatie, beveiliging, medisch team en andere partijen betrokken bij het evenement.
 • Overtreding van de huisregels kan ontzegging tot gevolg hebben.
 • In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen.
 • Door het bezoek van Elektra Tuinfeest ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Hou het gezellig en gebruik gewoon je gezond boeren verstand!